Gare Frontière – Grenzbahnhof Vogelsheim – sfeer van Schwarzwald en Alsace

Gare Frontière – Grenzbahnhof Vogelsheim

sfeer van Schwarzwald en Alsace

Ontwerp en bouw: leden MST de Maaslijn

Korte kenschets

De baan Gare Frontière – Grenzbahnhof Vogelsheim wordt gebouwd om mee naar tentoonstellingen te gaan. Het beeld dat we nastreven is dat van een spoorlijn tegen een helling in een dal met een kloof over een rivier. Met een bijzonder gelegen station. En dat alles op de grens van Duitsland en Frankrijk met wisseling van Duitse en Franse lokomotieven. Gebouwd wordt naar voorbeelden uit het Zwarte Woud en de Elzas. In een uitgebeeld landschap zoals dat nu bestaat, in modelspoortaal is dit de periode VI. Met inzet van originele treinsamenstellingen uit de periode van 1970 tot nu (IV t/m VI). Deze baan is, als enige, eigendom van MST de Maaslijn. Deze baan wordt door leden van MST de Maaslijn op tentoonstellingen gepresenteerd..

Naast de spoorlijn van Saarbrücken naar Metz  zijn onze voorbeelden te vinden langs de rivier Murg, rond het station van Forbach en in een bekend dorp in het Schwarzwald. Ook vindt een ijzergieterij, die op het einde van zijn levensduur zit, een plek op de baan. Onderdeel van de baan is ook een museumspoorlijn, waarvan het sporenplan is afgeleid van dat van Volgelsheim, dat wordt gebruikt door de Chemin du Fer Touristique du Rhin . De achterwand is een deels begroeide rotswand, aangevuld met achtergrondfoto’s. De baan wordt van bovenaf verlicht.

De treinenloop wordt computergestuurd met koploper van PaHasoft. Uiteraard rijden de treinen dan digitaal. Aan de achterzijde van de baan komt het zevensporige schaduwstation.

Naast treinen zullen er digitale modelauto’s gaan rijden, waarvan sommige zijn uitgerust met verlichting en zwaailichten. Een echte highlight. Deze auto’s rijden computergestuurd volgens het systeem MCC/VPEV .

Bouw baan

Stand van zaken april 2018. Het streven is dat deze baan in de loop van 2019 bedrijfsklaar is. De bouw van de baan vordert gestaag. De fabrieksgebouwen, het station en de huizen zijn gebouwd. Op de baan liggen de rails en wissels. Voor het digitale autosysteem zijn de magneetbanden, detectie en wissels aangebracht. Alle bedrading is aangesloten; momenteel wordt deze getest. Binnenkort zal worden begonnen met de scenery. Als eerste worden dan de achtergrondrotsen aangebracht. Parallel hieraan worden de LED-verlichtingsbalken gemaakt. Op het programma staat verder: het plaatsen van de gebouwen en huizen op de baan, het aanbrengen van railmeubilair en de bovenleiding. Daarna volgt de verdere landschappelijke detaillering.

De lengte van het gedetailleerde gedeelte wordt 7 meter bij een diepte van 85 cm. Er komen verschillende niveau’s voor hoofdbaan, museumlijn,  ijzergieterij en  (hooggelegen) dorp. Alles wordt met leuke details uitgevoerd.

Plattegrond

Een eerste globale plattegrond van het gedetailleerde gedeelte van de baan is  beschikbaar. De zeven landschappelijke modules worden opgesteld op een speciaal hiervoor ontworpen los onderstel. Het schaduwstation komt achter deze modules te staan, die met bochten aansluiting vinden met de baan aan de voorzijde.

plattegrond internet