SVF Souvenirs de Vacances Français: vakantieherinneringen aan Frankrijk

souvenirs de vacances français vakantieherinneringen aan Frankrijk

Ontwerp: Jan van Munster en Hans Peters; revisie en upgrade in 2018.

De Ardèche, de Provence en de zuidelijke Alpen komen u tegemoet op deze nieuw vormgegeven modelspoorbaan in de schaal 1:87. Het fraai gedetailleerde landschap op de modelspoorbaan is tot bijna een meter diep. Met normaal- en smalspoor en een heel bijzondere brug. Een echte uitnodiging om daar naar toe te gaan en een reis per trein te maken. Bijna alles op deze baan is met de hand gebouwd met behulp van tekeningen, foto’s en verkenning ter plekke.

Deze baan is privé-eigendom van Jan van Munster en Hans Peters.. Jan van Munster en Hans Peters presenteren deze baan samen met leden van MST de Maaslijn op tentoonstellingen. Van deze baan is een nieuwe film samengesteld.

tip: woorden in kleur in de tekst bevatten een link naar een andere pagina, een film of een site met meer gegevens

Korte kenschets van deze Franse baan

Beschrijving van de baan

Deze grote Franse baan is in de afgelopen jaren opnieuw vormgegeven en uitgebreid. Daar is flink aan gewerkt. Daar hoorde dan ook een nieuwe naam bij.

Wijn en lavendel mogen niet ontbreken op een Franse baan. Daarom is een nieuwe module met die thema’s toegevoegd aan de baan. De baan heeft nu de volgende hoofdthema’s:

 1. Gare de Tournon du SNCF, normaalspoor
 2. Train des Merveilles avec le Pont de Caï dans la Ligne de Tende, normaalspoor
 3. Cave de Charbrier et distellerie de Bleu Provence.
 4. Chemin de Fer du Vivarais CFV, smalspoor

Deze thema’s zijn tot in detail uitgewerkt. Samen de nieuwe achtergrondfoto’s vormen deze 1 geheel. Het hoofdspoor heeft over de volle lengte bovenleiding volgens het Franse voorbeeld gekregen. Het treinverkeer wordt geregeld met origineel Franse seinbeelden. De nieuwe computerbesturing zorgt in combinatie met twee schaduwstations voor afwisselend treinverkeer. Eentje in de vorm van een grote spiraal, waarin de treinen zowel naar boven en als naar beneden rijden. Eentje als 7-sporig schaduwstation. De nieuwe opzet zorgt voor veel interactie met het publiek. Voor wie meer wie weten over de voorbeelden van deze baan, verwijzen wij U graag naar (click en enter) Chemin de Fer du Vivarais en naar Ligne de Tende.

een gedeelte van het thema Gare de Tournon du SNCF et  Chemin de Fer du Vivarais – foto ©FT

Deze baan is niet alleen maar nieuw vormgegeven, maar ook voorzien van de nieuwste technieken. Met (LED)-verlichting achter een fries met de sterkte van de zuid-Franse zon. Er wordt gereden met Franse, maar ook Italiaanse, treinen in grote diversiteit. Met aansprekende namen als “ Le Mistral”, “Rouget de l‘Isle”, “Le Ventadour” en “La Puerte del Sol”. De elektrische locomotieven rijden met de pantografen omhoog.

een gedeelte van het thema Train des Merveilles avec le Pont de Caï dans la Ligne de Tende – foto ©FT

Op het smalspoorgedeelte van de Chemin de Fer du VivaraIis rijden originele railbussen van deze bekende museumspoorlijn. Zoals het voorbeeld meterspoor in de schaal HOm.

De baan brengt U in zonnige sferen in zuid Frankrijk in de zomermaanden van de negentiger jaren. Onbekende stukken Frankrijk komen tot leven. Een modelspoorbaan met normaal- en smalspoor en een heel bijzondere brug in het grensgebied met Italie.

een gedeelte van het nieuw toegevoegde thema Cave de Charbrier et distellerie de Bleu Provence Nyons  – foto ©FT

Naast de baan plaatsen wij een video-presentatie en ligt informatie over de SNCF en de CFV. Uw vragen beantwoorden wij graag. Wij zien U graag op een volgende tentoonstelling in binnen- of buitenland.

het station van Tournon met de twee doorgaande sporen met op de achterzijde het stationsgebouw van de CFV Chemin de Fer du Vivarais – foto ©FT

 • Die Ardèche, die Provence und die Südalpen treffen Sich auf dieser neu gestalteten Modelleisenbahnanlage im Maßstab 1:87. Die detailreiche Landschaft ist fast einen Meter tief. Mit normaler und schmaler Spurweite und einer ganz besonderen Brücke. Wein und Lavendel sollten bei einem französischen Job nicht fehlen. Eine echte Einladung, dorthin zu fahren und eine Reise mit dem Zug zu unternehmen. Fast alles wurde von Hand gebaut mit Hilfe von Zeichnungen, Fotos und Erkundungen vor Ort. Die Erbauer Jan van Munster und Hans Peters präsentieren diese Anlage  zusammen mit Mitgliedern von MST de Maaslijn auf Ausstellungen.
 • Diese große französische Anlage wurde in den letzten Jahren umgestaltet und erweitert. Daran wurde viel gearbeitet. Das bedeutete auch einen neuen Namen Souvenirs de Vacances Francais und hat jetzt die folgenden Hauptthemen:
  1. Gare de Tournon du SNCF, Hauptstrecke
  2. Train des Merveilles mit dem Pont de Caï der Ligne de Tende, Hauptstrecke
  3. Cave de Charbrier und die Brennerei Bleu Provence.
  4. Chemin de Fer du Vivarais CFV, Schmalspur
 • Diese Themen wurden im Detail ausgearbeitet. Zusammen bilden die neuen Hintergrundfotos dieses 1 Ganze. Das Hauptgleis wurde nach französischem Vorbild über die gesamte Länge mit Oberleitung versehen. Der Zugverkehr ist mit original französischen Signalbildern geregelt. Die neue Computersteuerung in Kombination mit zwei Schattenstationen sorgt für abwechselnden Zugverkehr. Eine in Form einer großen Spirale, in der die Züge sowohl auf- als auch abfahren. Eine als 7-Spur-Schattenstation. Das neue Design sorgt für viel Interaktion mit der Öffentlichkeit.
 • Diese Anlage ist nicht nur neu konzipiert, sondern auch mit den neuesten Technologien ausgestattet. Mit (LED) Beleuchtung hinter einem Fries mit der Intensität der südfranzösischen Sonne. Französische, aber auch italienische Züge verkehren in großer Vielfalt. Mit ansprechenden Namen wie “Le Mistral”, “Rouget de l’Isle”, “Le Ventadour” und “La Puerte del Sol”. Die Elektrolokomotiven fahren mit den Stromabnehmern nach oben. Auf der Schmalspurstrecke des Chemin de Fer du Vivarais verkehren originale Schienenbusse dieser berühmten Museumsbahn.

De thema’s op de baan

De thema’s op de baan zijn uitgewerkt, zoals deze rond 1995 bestonden.

  

plattegrond van de baan

Thema 1 . Gare de Tournon du SNCF

Alle bedrijfsgebouwen en woningen rond het station zijn oorspronkelijk nagebouwd. Het stationsgebouw van Tournon in het Rhônedal, officieel Gare de Tain L’Hermitage – Tournon genoemd, geeft een goed beeld van hoe de Franse stations van de SNCF er uitzagen. Dit station ligt aan de zogeheten rechtse Rhône-spoorlijn, die Parijs, Lyon en Marseille met elkaar verbond. Het station heeft in het midden een hoog gedeelte, geflankeerd door twee lagen gebouwen.

S1360010
Het station van Tournon ofwel Gare de Tain L’Hermitage – Tournon; achter dit gebouw ligt het station van de Chemin de Fer du Vivarais

Thema 2. Chemin de Fer du Vivarais CFV

Ook het nu verlaten stationsemplacement van de CFV is als model te zien. Achter het station van Tournon van de SNCF ligt het vroegere station van de museumspoorlijn Chemin de Fer du Vivarais (CFV).Het stationsgebouw van de CFV is een laag en langgerekt gebouw op perron 2. Hier ziet men hier werkplaatsen, draaischijf en rollend materieel: autorails, personenwagens en goederenwagens.  De museumtrein reed tot 1998 nog door de spoortunnel onder de plaats Tournon over een rail met drie spoorstaven.

Het emplacement van de CFV met locloodsen en werkplaatsen ligt achter het station.

Voor de bouw van dit gedeelte van de baan is gebruik gemaakt van …..

– tekst volgt-

Thema 3. Train des Merveilles avec le Pont de Caï dans la Ligne de Tende

Op een ander gedeelte van de baan ziet U een model van de Pont de Caï (inderdaad met twee puntjes op de i), een brug die in het midden wordt ondersteund door een boogpijler. Deze bijzondere constructie ligt in werkelijkheid 30 meter boven de rivier de Bévera. De brug zelf is 90 meter lang, met de stenen bogen meegerekend 125 meter. Het origineel van deze brug ligt in de Ligne de Tende (de Tendespoorlijn) van Nice naar Breil-sur-Roya door de zuidelijke Alpen. In een spoorlijn met geschiedenis, onder andere werd de lijn twee keer geopend!  Een echte bergspoorweg met bruggen, tunnels en spiralen. Met railbussen van de SNCF en FS tussen Nice/Ventimiglia en Tende. Op de modelspoorbaan zijn de plannen voor spoorverdubbeling en electrificering doorgevoerd.

Het model van de brug Pont de Caï is in totaal bijna anderhalve meter lang – foto ©FT

Op de modelspoorbaan worden railbussen van de SNCF en FS, zoals die rijden of gereden hebben op de Ligne de Tende tussen Nice/Ventimiglia en Tende, ingezet. Vanaf 1979 zette de SNCF autorail X-4500 in en de Italiaanse spoorwegen autorails ALn. Dus proeven aan een stukje Italië. Vanaf 1995 rijden.p.v. de oudere X4500 de nieuwere sterkere X-2200. Ze rijden nog steeds, maar dan als toeristische trein “Train des Merveilles”. Voor de gewone dienst zijn er nu moderne dieseltreinstellen van het type X 72500.

Goederentrein op viaduct en winkelstraat van Sospel

m_IMGA0162

Aan de voorzijde links het postkantoor van Sospel

Bij de bouw van dit gedeelte van de baan zijn diverse methoden gebruikt. De rotsen en steile rivierwanden hebben op maat gesneden piepschuimstukken die onderling verlijmd zijn. Dit is bestreken met de verfkwast met een dun mengsel van gips, acrylverf en houtlijm. Met strooisel en struiken zijn de rotsen verder afge­werkt. Het verdere landschap is opgebouwd uit verschillende soorten materialen: strooigras, vlokken, blaadjes en zoden. De bomen en struiken zijn deels speciaal voor deze baan gemaakt door Anita Decor en deels zelfbouw. De stammen van de bomen zijn met boomschorspasta opgedikt, waardoor ze ook stevig zijn.

De huizen en andere gebouwen zijn op drie manieren gemaakt. De onderdelen zijn vooraf getekend. Een deel van het stadje is uit MKD bouwpakketten gemaakt; een ander deel van styreen plaat, dat verder is gedetailleerd met diverse onderdelen. De rotswoningen bij de brug hebben als binnenwerk een soort etalagekarton dat bestaat uit een dun laagje piepschuim waarop aan beide zijden papier is aangebracht. Het buitenwerk bestaat uit Styroplast muurplaten met rotsmotief. Acrylverf van Talens doet de rest. De daken zijn gemaakt van kant en klare dakplaten. De afwerking en veroudering is met de verfkwast uitgevoerd.

Het railmateriaal is van Lima/Rivarossi code 83 met een profielhoogte van 2,1 mm. Deze rails is overigens al jaren niet meer in de handel, maar was bij de bouwer nog volop voorhanden. Het ballast is een mix van bruine kleuren in diverse korrelgroottes. Al het gebruikte materiaal is gemakkelijk te bewerken.

De bovenleidingmasten zijn aan de hand van foto’s en door Franse tijdschriften te raadplegen gebouwd. Gebruik gemaakt is van metalen H en I profielen. De bovenleidingdraad is van Sommer­feld. De modules zijn voorzien van foto-achter­grondpla­ten. Het geheel wordt van bovenaf verlicht van achter de friezen met in totaal 10 LED spots met een kleurtemperatuur van 2700 graden Kelvin, elk 8 Watt (wat overeenkomt met vroeger 50 Watt halogeen).

wachten op de trein bij gesloten spoorwegovergang – foto ©FT

m_IMGA0247
De brug – pont de Caï- over de rivier de Tende

Het viaduct Bassera – le viaduc de Bassera bestaat in werkelijkheid uit 7 bogen, waarvan er drie op de baan te zien zijn. Het spoor op de viaduct gaat hier over in een tunnel. Een situatie die velen ook van Zwitserland kennen.

m_IMGA0183
Het viaduct van Bassera : le viaduc de Bassera

m_IMGA0160
Toeristen wachten op de Train des Merveilles

Thema 4. Cave de Charbrier et distellerie de Bleu Provence

Op het middengedeelte van de baan is de Cave de Charbrier (wijnverkoperij) te zien, compleet met (gratis) proeverij voor toeristen. Deze bestaat uit meerdere gebouwen. Op het opstelspoor, dat aftakt van het hoofdspoor, staan lege wijntransportwagons.  Deze Cave wordt begrensd door een veld met wijnranken en lavendelstruiken. Midden in het lavendelveld staat een voorbeeld van een lavendelstokerij, zoals de bekende distellerie de Bleu Provence, waar nog gestookt werd met stro en het afval van de lavendelstruiken. Het model laat de attributen zien die nodig zijn bij het destilleren van lavendel. De weg ernaartoe heeft een spoorwegovergang met werkende spoorbomen en knipperlichten naar Frans voorbeeld.

Cave de Charbrier et distellerie de Bleu Provence.

Foto van Distillerie Bleu Provence
Voorbeeldfoto van site distellerie de Bleu Provence


DSCN7508
Distellerie de Bleu Provence op de baan

De opstelstations

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde van de baan staan opstelstations. Aan de voorzijde in de vorm van een spiraal en aan de achterzijde als 7-sporig schaduwstation. Dit maakt een gevarieerde en spannende treinenloop mogelijk.

het opstelstation aan de voorzijde is als spiraal vormgegeven.

Het rollend materieel op de baan

In het met zorg gedetailleerde Franse landschap van de modelspoorbaan hoort rollend materieel, dat daadwerkelijk in Frankrijk rijdt of gereden heeft. De scenery op de baan laat de situatie rond 1995 zien. Veel van de treinen op de baan komen dan ook uit deze periode.

Wij willen op deze baan echter een breed beeld laten zien van wat er allemaal op het Franse spoor rijdt of gereden heeft. Daarom wordt ook gereden met modernere en historische treinen. Maar ook met Zwitserse, Belgische, Italiaanse en Duitse treinen, die op het Franse spoorwegnet te zien zijn of waren. Na de privatisering van de spoorwegen in Frankrijk deden diverse particuliere spoorwegmaatschappijen hun entree; ook dat komt terug op de baan. Gereden wordt met treinsamenstellingen die kloppen met het Franse grootbedrijf.  Personentreinen hebben in Frankrijk aansprekende namen, zoals Un Jour à la Mer, Pacific, Bourbonnais, Etoile du Nord, train Bleu, Le Mistral, Rouget de l‘Isle, Le Ventadour en La Puerte del Sol. Vakantiekampen voor de jeugd zijn in Frankrijk erg populair en dus rijden daar ook de modeltreinen voor. Deze treinen kregen de naam Colonies des Vacances mee. Er rijden dus treinen in grote diversiteit. Een probleem is dit alles niet, want van bijna elk type loc en rijtuig is er wel een model gemaakt.

een goederentrein met een lange reeks aan huifwagens is een veelvoorkomend beeld op het Franse spoor; hier getrokken door een SNCF locomotief BB26000, Sybic genoemd- foto ©FT

Het goederenvervoer was, zoals ook elders in Europa, vroeger samengesteld uit een diversiteit aan twee-assige goederenwagons. In Frankrijk is al snel overgestapt op wagons op draaistellen, waarmee hogere snelheden haalbaar werden.  Al deze soorten treinen rijden op de baan. Deels getrokken door locomotieven in voorspan.

Het rollend materieel op de baan is van alle gangbare modelspoorfabrikanten met een zwaartepunt op de traditionele fabrikanten Lima, Jouef en Roco. Maar ook van de nieuwe fabrikanten als REE-models en LSmodels.  Op tentoonstellingen wordt per (halve) dag een tijdperk of een thema aangehouden. De ene (halve) dag bijvoorbeeld TEE treinen, gevolgd door treinen uit de jaren 90. De getrokken treinen rijden ook met 2 locomotieven in voorspan.

een treinstel uit het TEE tijdperk passeert het  depot van de Chemin de Fer du Vivarais in Tournon – foto ©FT

IMGA0179

op de pont de Caï is een olietrein uit de negentiger jaren te zien

een moderne ertstrein aan het begin van de 20e eeuw

Colofon

Deze baan kwam tot stand dankzij de bijdragen in de bouw van de teamleden van ModelSpoorTeam de Maaslijn. De tekst van deze bladzijde is geschreven door Jan van Munster en Hans Peters. De foto’s zijn van Hans Peters en Fred Theuns. © Het copyright berust bij hen.