GENNEP (zoals de stadskern er vroeger uitzag)

Stadskern, Zandstraat en Voorhoevepark Gennep

ontwerp en bouw Gradje Noy ModelSpoorTeam de Maaslijn

Stadskern Gennep

In een uitgebreide maquette zijn in de schaal HO (1 : 87) woningen, bedrijven en winkels van het oude centrum van Gennep uit de na-oorlogse jaren nauwkeurig nagebouwd. Veel van deze panden bestaan nog, echter vaak verbouwd en/of uitgebouwd. Soms zijn ze alleen nog voor de kenner herkenbaar. Bij elk van deze panden hoort wel een anekdote of een gebeurtenis. Heel veel handwerk was toen de gewone dagelijkse activiteit, wat we nu, slechts enkele decennia later, schalen onder oude ambachten. Om het geheel aantrekkelijk te maken rijden op deze maquette door de straten diverse auto’s en bussen, waaronder die van de Zuidooster. Deze maquette is regelmatig in Gennep te zien. Steeds worden nieuwe panden toegevoegd.

 

Het kermisterrein is ingericht.

Zandstraat Gennep

De Zandstraat in Gennep is altijd al de belangrijkste winkelstraat van Gennep geweest. Vele panden zijn op de maquette te zien in hun oorspronkelijke vorm. Veel van deze panden bestaan nog, echter vaak verbouwd en/of uitgebouwd. Soms zijn ze alleen nog voor de kenner herkenbaar. Bij elk van deze panden hoort wel een anekdote of een gebeurtenis. Zoals (volgt).

Voorhoevepark Gennep

De maquette laat de ruim 20 woningen in het Voorhoevepark in Gennep Deze woningen, gebouwd 1913-1915, staan er nog steeds.

Met de komst van de NBDS, Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, in de zeventiger jaren van de 19e eeuw groeide de bevolking van Gennep aanzienlijk. Enkele decennia later, aan het begin van de 20e eeuw, was er sprake van een groot woningtekort in Gennep. President-directeur Voorhoeve was van mening dat nieuwe woningen geschikt spoorwegpersoneel zouden kunnen aantrekken voor een baan bij de NBDS. Zijn plan omvatte het bouwen van woningen op het eigen NBDS-terrein achter het hoofdkantoor, langs het  spoor richting brug. Dat terrein was ooit afgegraven om zand te leveren voor het ophogen van het rangeeremplacement en de toeritten naar de spoorbrug.

Het plan dat de stedenbouwkundige de vorm van een tuinwijk kreeg, omvatte 39 dubbele woningen van twee typen. Het grootste type (8 stuks) was bestemd voor de huisvesting van kaderpersoneel; het kleinere type bood werklieden een solide onderdak. De eerste serie woningen werd gebouwd tussen 1913 en 1915.  Bij elke woning hoorde een berging en een klein perceeltje tuingrond. In 1917 werd een ander deel van het NBDS-terrein  geëgaliseerd en volgde de bouw van nog 9 blokken. Tot slot  worden er een jaar later nog tien houten noodwoningen gebouwd. Bron: stichting erfgoed Gennep.