Noorse banen

Jernbanelinjen i Norge

De Noorse spoorwegen in optima forma met verschillende thema’s en wel van de Flåmsbana in Aurland met het 1. station Berekvam , van de Sørlandsbanen in zuid Noorwegen samengevat in 2. Tolofjord en 3. Nordlandsbanen met de trein over de poolcirkel. Een 4e project is naar achteren geschoven. Dit is van de Bergenbaan Oslo – Bergen over het Mjølfell met het 4. station Myrdal, op schaal in HO en HOm. Alle vier de banen laten de typisch noorse stationsgebouwen en rood geschilderde noorse houten huizen zien. Op deze banen wordt origineel Noors rijdend materieel uit de de tijdperken 3, 4 en 5 ingezet.

Norwegische Eisenbahnen mit Themen von die Flåmsbana, eine Touristenbahn von Myrdal nach Flåm, mit 1. Bahnhof Berekvam und von der Sørlandsbanen in Süd-Norwegen zusammengefasst in 2. Tolofjord ,  mit dem Zug uber der Polarkreis 3. Nordlandsbanen Nord Norwegen und von der Bergensbahn Oslo – Bergen mit Bahnhof und Werkstatte von 4. Myrdal, auf  HO und HOm. Alle vier Anlagen haben die speziellen norwegischen Bahnhofsgebäude und rot bemalten norwegische Holzhäuser. Gefahren wird mit original norwegischen Rollmaterial  der Epochen 3, 4 und 5.

Norwegian Railways with themes from The Flåmsbana, a museum railway from Myrdal to Flåm, with 1. Berekvam station and from the  Sørlandsbanen in southern Norway summarized in 2. Tolofjord, in northen Norway 3.Nordlandsbanen and from the mountain railway Oslo – Bergen with 4. Myrdal station, on scale HO and HOm. All four modelrailway layouts have the special Norwegian station buildings and red painted norwegian wooden houses. On these layout you see the  original Norwegian rolling stock from today and earlyer times

  • 1. Berekvam

berekvam

De Flåmsbanen van Myrdal naar Flåm met over 20 km een afdaling van meer dan 800 m langs besneeuwde toppen en watervallen naar het uiteinde van de Sognefjord. Van deze spoorlijn is op schaal het station Berekvam gebouwd, het enige punt in de spoorlijn waar de op- en neergaande treinen elkaar kunnen kruisen. De totale afmeting van deze baan, inclusief een zevensporig opstelstation, is circa 6 x 2,5 meter. Inmiddels te zien geweest op vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. En in vele vaktijdschriften.

m_S1470018a

m_plattegrond met aanzicht berekvam

2. Tolofjord

Deze baan is in aanbouw. Zuid Noorwegen kent een grote verscheidenheid aan spoorwegthema’s. Een deel daarvan is samengebracht op deze baan. Deze baan heeft een hooggelegen en een laaggelegen spoorlijn met twee spoorbreedtes. Op de hooggelegen spoorlijn rijden de lange afstandstreinen. Op de laaggelegen spoor ziet U onder andere Noorse railbussen, die pendelen tussen een haventje en stations. Deze baan is vol met details, zoals Hytter (voor toeristen om te overnachten) en een sluis. U hoort de loks, de schapen …… en nog veel meer. Deze schitterende modelspoorbaan wordt gebouwd op 4 modules elk groot 50 x 120 cm. Het totale oppervlak  van deze baan, inclusief een zessporig opstelstation, wordt circa 6 x 1,5 meter.

 

m_tolofjord-plattegrond-1

DSCN7018

Tolofjord – in aanbouw –

3. Nordlandsbanen

In  de loop van de tweede helft van 2018 wordt met de bouw van deze baan gestart. Met motieven naar origineel voorbeeld van de Nordlandsbanen en Dovrebanen uit het noorden van Noorwegen. Zoals de plannen nu zijn, zal daarop worden uitgewerkt: sneeuwtunnel op het Dovrefjellet, brug over de Dalselv bij Nordrana langs het fjord, station van Hell met goederenloods, diverse huizen langs de Nordlandsbanen, de locomotievenloods met draaischijf van Majavatn. En uiteraard de passage van de poolcirkel.

4. Myrdal

De bouw van deze baan is naar achteren geschoven. Het station van Myrdal ligt in de spoorlijn van Oslo naar Bergen. Bij Myrdal kan worden overgestapt op de Flåmsbana. Gebouwd wordt het complete station met draaischijf en loodsen uit de periode 4. Loodsen die men niet verwacht op een dergelijke plek. Deze modelspoorbaan bestaat uit 6 modules van variabele grootte. Deze baan meet, inclusief een zes-sporig opstelstation, circa 8 x 3 meter. De houten basis en diverse gebouwen zijn gereed. De baan zal worden afgewerkt nadat de andere Noorse banen tentoonstellingsgereed zijn.


berekvam-2

station Myrdal in de Bergensbanen van Oslo naar Bergen – in aanbouw –