Erstalbahn

deMaaslijn-Baan-Logo-Medium-erstalbahn

 Ontwerp en bouw Adri Jeurissen ModelSpoorTeam de Maaslijn

Korte kenschets van de modelspoorbaan Erstalbahn

Erstalbahn is de fictieve naam van een zijlijn, denkbeeldig gesitueerd in de Duitse Eifel rond 1960. De lijn loopt, grotendeels enkelsporig, van Melfeld naar Erstalbrück waar ze aansluit op het verdere spoorwegnet van de Deutsche Bundesbahn. De modelspoorbaan zal bestaan uit een drietal diorama’s. Het ontwerp en bouw is van Adri Jeurissen, Modelspoorteam de Maaslijn,

Tabel

Beschrijving van de modelspoorbaan Erstalbahn

De drie diorama’s (120 x 50) worden door middel van blackboxen (60 x 50) met elkaar verbonden. De opzet hiervan is dat de bezoeker niet in een keer een totaaloverzicht krijgt van de totale modelspoorbaan maar dat hij als het ware drie maal geconfronteerd wordt met een soort van “kijkdoos”. De blackboxen dienen ook als een vorm van tijdsvertraging doordat de treinen binnen de box voor een bepaalde tijd stilgezet kunnen worden eer ze verschijnen in het volgende diorama. Ook, omdat er naast ieder diorama twee blackboxen zijn geplaatst, is het mogelijk om de diorama’s apart of in iedere willekeurige samenstelling tentoon te stellen.

Een volledige opzet zou er als volgt kunnen uitzien.Opzet diorama

Ieder diorama geeft een gedeelte van de Erstalbahn weer:

Diorama A (in ontwikkeling):
Kopstation Erstalbrück aan het einde van de Erstalbahn met aansluiting op het verdere spoorwegnet van de Deutsche Bundesbahn. Over verdere invulling van dit diorama wordt nog nagedacht.

Diorama B (in planning en gedeeltelijke opbouw):
Doorgaand spoor gedeelte van de Erstalbahn met een industrieaansluiting voor de hoger gelegen Basaltbrekerij “Wende” waar grindwagons worden beladen en gerangeerd met behulp van een “Schiebebühne” en rangeertractor. Dit gebeurt geheel geautomatiseerd door middel van o.a. een Arduino Microcontroller die de vulinstallatie en de stappenmotor van de “Schiebebühne” aanstuurt.

Diorama C ( in opbouw):
Halteplaats Friedrichsheim waar het enkelspoor, na een rivier en de weg gekruist te hebben, overgaat in dubbelspoor. Tevens is hier een laadspoor met een laadperron en hijsinrichting voor het laden van boomstammen. De bebouwing bestaat uit het stationsgebouw, een woning van de stationschef en een garage annex tankstation.

Friedrichsheim

Rollend materieel

Het rijdend materiaal (stoom en diesel) zal bestaan uit korte personen- en buurtgoederentreinen.
* Railbus, al dan niet aangevuld met tweede rijtuig of eenassige fiets/bagage wagen.
* Keertrein samengesteld uit Donnerbüchse getrokken/geduwd door een DB 78
* Goederentreinen getrokken door DB 94 of een V60

Detaillering

Bij alle drie de diorama’s zal de nadruk liggen op een zo getrouw mogelijke detaillering. Veel zal daarom in eigenbouw plaats vinden.

Zowel het treinbedrijf als de licht-, geluid- en bewegingseffecten zullen digitaal worden aangestuurd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van producten van diversen hard- en software leveranciers.

Adri Jeurissen – mei 2015