Nieuwspagina

Kom praten over Uw lidmaatschap bij ons. Maak een afspraak via ons contactformulier. Ons modelspoorteam de Maaslijn bestaat uit enthousiaste en breed geinteresseerde leden.

17 februari

Komend weekend is van vrijdag 21 t/m zondag 23 februari onze baan Neuburg Waldhofen an der Jagst te zien op RAIL in Houten. Het thema van deze baan is Duitsland in de jaren 60 en 70. We staan midden in hal 1.

Rond de jaarwisseling 2019 – 2020

Alle leden van ons team wensen U alle goeds voor het nieuwe jaar en veel plezier met de modelspoorhobby.

November 2019: onze planning voor 2020

Onze clubbaan Vogelsheim vordert gestaag. Begin 2020 verwachten we dat de eerste modeltreinen over de baan kunnen rijden. Als dat zonder problemen verloopt wordt de aankleding van de baan ingang gezet. Een van de eerste punten zal het aanbrengen van  het ballastbed zijn. Daarna het basislandschap kleur geven. Tegelijkertijd zal worden gewerkt aan de bebouwing en de begroeiing. Vele bomen zullen een plekje op de baan vinden. De baan is gesitueeerd in een dal langs hoge rotsen. De achtergrond bestaat dan ook grotendeels uit rotsgesteente, gedeeltelijk in de vorm van een opgeblazen rotswand.

Met bestaande banen gaan we naar een aantal tentoonstellingen. Rail Houten en MSCV Dieren staan in het voorjaar op het programma.

Oktober 2019: nederlandse banen in het spoorwegmuseum van Hamar Noorwegen

Wij zijn eind oktober – begin november 2019 met 2 banen naar het spoorwegmuseum in Hamar geweest.

 

De modelspoorbaan Rumelaarseweg van Loek Bronkhorst op schaal N, 1:160, liet de Noren kennismaken met  de situatie in Maarsbergen, waar op een smalle strook land tussen snelweg en spoorlijn een karakteristiek voogdijhuis met de naam Blokpost 13 lag. De Flåmsbana is de bekendste toeristische spoorlijn van Noorwegen met jaarlijks meer dan 1 miljoen reizigers. De baan Flåmsbana Berekvam van Hans Peters, schaal HO, 1:87, toont het tussenstation Berekvam volledig gebouwd naar origineel voorbeeld. Van deze reis is een leuk verslag en een film gemaakt.